Gyllene Triaden - Klok på riktigt

Föreläsningar, workshops och individuell terapi för dig som vill utvecklas!

Spännande, intelligenta och flerdimensionella föreläsningar och workshops som ger helt nya perspektiv på livet, din omgivning, dig själv och den enorma potential du inrymmer. Du kommer garanterat att veta mer efter en personlig, fartfylld och inspirerande föreläsning med Maria Didalarion.

Alla föreläsningar och kurser syftar till en större och djupare förståelse av hur vi själva och livet fungerar och hur vi kan använda större delar av våra intelligenser i samförstånd med alla våra delar. 

Maria öser ur en rik skattkista av kunskap och är som föreläsare oerhört uppskattad för sin starka varma utstrålning och sin smittande glädje. Maria lämnar ingen oberörd.

Kunskapen Maria delar utgår alltid ifrån att "Alla goda ting är tre" och symbolen av en pyramid, även kallad triad som ger upphov till tre perspektiv. Triader bildar tillsammans stjärnor. Maria sår stjärnfrö under sina föreläsningar. Det är du som sedan själv får dem att växa. Så att du kan vara en lysande dansande stjärna i ditt liv. 

Kom ihåg att du är lysande.

Maria Didalarion